Kallelse/Dagordning till Årsmöte 2017 Attention Sollentuna

Här kommer kallelse tillika dagordning till Attention Sollentunas Årsmöte 2017.

Vi har även bjudit in Lena Lindahl projektledare för Riksförbundets nystartade projekt, Fritid för alla, som kommer starta med en
presentation av projektet.
En mer utförlig inbjudan kommer senare.

Tid: tisdagen den 28 mars klockan 18.00–21.00
Plats: Arena Satelliten (Ljusgården), Allfarvägen 4,
191 47 Sollentuna

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av justerare tillika rösträknare
7. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning
8. Revisors berättelser
9. Fråga om ansvarsfrihet för den styrelse som valdes under
årsmötet 2016-03-15
10. Fastställande av verksamhetsplan för 2017
11. Fastställande av budget för 2017
12. Fastställande av nya stadgar innehållande namnändring för
Attention Sollentuna
13. Val av styrelse; ordförande, övriga styrelseledamöter och
suppleanter
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Vill ni ha årsmöteshandlingarna innan mötet så hör av er via mail
(dessa skickas ut tidigast den 12 mars).

Anmälan: Vår mailadress info@attention-sollentuna.se
(anmälan är inte obligatorisk, men ändå tacksam för vår planering)

Välkomna!
Styrelsen Attention Sollentuna

Dansgrupp i Väsby med uppstart den 1 april

Hej

Nu är det dags för dansgruppen i Upplands-Väsby kommun igen.
Det blir som förra omgången blandad dans som bl.a. Streetdance.

Gruppen är för tjejer och killar i åldern 10-15 år med NPF och ledare
är Sarah Söderberg, danspedagog.

Det kommer att bli 10 tillfällen med uppstart den 1 april kl. 14-15.
Resterande tillfällen blir 8/4, 22/4, 6/5, 13/5, 20/5, 27/5, 3/6 och 10/6 (samma tid).

Anmäl er till Anneli i Attention Sollentuna på mail, avasby@gmail.com, om ni är intresserade och
benämn anmälan med ”Dansgrupp i Upplands-Väsby”.

Kursavgiften står Attention Sollentuna för.

Så fort vi blir en full grupp på ca 8-10 st. så startar vi upp!

Med Vänlig Hälsning
Attention Sollentuna

Välkommen att vara med och starta ett helt nytt lag i Cheerleading!

Ni där ute med barn med NPF d.v.s. AST, ADHD eller liknande
diagnoser.

Här finns ett underbart tillfälle att vara med och starta ett helt nytt lag i Cheerleading.

Laget kommer att ledas av Alex Ström (Chefstränare i
Action Athletics i Sollentuna) och kommer att få namnet
”Grundläggande cheerleading för barn med NPF”.

Se nedan inbjudan för mer information

Välkomna!
Attention Sollentuna

inbjudan-cheerleading

Träff för föräldrar till vuxna med NPF

Hej, här kommer en liten intresseförfrågan!

Vi har märkt ett behov av en träffpunkt för föräldrar till vuxna
med NPF, på våra olika träffar.

Mycket anordnas ju när det gäller barn/ungdomar.

Därför undrar vi om det finns ett intresse för att vi ordnar en
träff?

Hör i så fall av dig till info@attention-sollentuna.se

Vi håller med fika och lokal 

Mvh
Attention Sollentuna

Träff för föräldrar till vuxna med NPF
Träff för föräldrar till vuxna med NPF

Välkomna till Attention Sollentunas Cafékväll den 25 oktober!

Kom för att hämta andan från vardagen över en fika med oss!

Vi har speciellt bjudit in Maria Petersson från Riksförbundet,
projektledare för ”ADHD på jobbet”.

Hon kommer att prata om projektet från idé till handling och visa
filmer där personer med diagnosen beskriver hur det kan vara att ha ADHD i yrkeslivet.
Under oktober månad kommer vi i Attentions lokalföreningar
särskilt att uppmärksamma frågan genom att uppvakta chefer på olika arbetsplatser med material framtaget från projektet.

Vi håller som vanligt till på Frivilligcentralen och börjar kl. 18.30.

För ytterligare info se inbjudan nedan.

Välkomna!
Hälsar Attention Sollentuna

inbjudan-cafekvall-den-25-oktober

Vill du prova på smide?

Lördagen den 8/10 finns det möjlighet till en eftermiddag i en riktig smidesverkstad med smed, där du får
möjlighet till att göra exempelvis en krok och en spik.
Det hela går av stapeln på Skepparholmsgården inne på
Skeppsholmen i Stockholm
Mer info hittar du på https://skeppsholmsgarden.se och i inbjudan nedan.

OBS! Sista anmälningsdag är den 23/9 till mailadress
info@attention-sollentuna.se

Vi ses!:-)
Attention Sollentuna

vill-du-prova-pa-smide

Rappa i kör!

Har du barn mellan 11 och 15 år med ADHD eller Aspergers som gillar musik och vill lära sig rappa i kör?

Då är de välkomna till en första träff på Spotify, lördagen den 10 september kl. 12.00–15.00.

Anmälan senast den 8 september till elin@rapaway.com

Se utförligare info i inbjudan nedan

Välkomna!
hälsar
RAP-A-WAY DayCape & Attention Sollentuna

Inbjudan rappträff

Alldeles snart dags för temadagen om unga vuxna och NPF!

Välkommen till Temadag Unga vuxna med ADHD och ASD (autismspektrumtillstånd).

Den 14 september kl. 09.30-16.00 (start kl.09.00) på Scandic Star, Aniaraplatsen 8, Sollentuna, föreläser
Angelica Ogland, Jill Carlberg och Emil Häggbom om hur det kan vara att leva med sin diagnos.

Vi får bla tips på vad som fungerar och praktiska råd samt konkreta verktyg för att hantera
olika situationer som kan uppstå (se vidare i inbjudan).

Anmälan görs via anmälningsformuläret på www.attention-utbildning.se.
Sista anmälningsdag är den 31 augusti.

Se vidare för mer utförlig information i bifogad inbjudan

Välkomna!

Attention Utbildning & Attention Sollentuna

Temadag unga med NPF

14/9 Temadag Unga vuxna med ADHD och autismspektrumtillstånd

Välkommen till en ny temadag med inriktning mot unga vuxna med ADHD och autismspektrumtillstånd!

Mål:
Under dagen får ni kunskap om ADHD och ASD (autismspektrumtillstånd) och hur det är att leva med dessa diagnoser.
Ni får tips på vad som fungerar och inte, i till exempel arbetslivet, skolan och i vardagen. Ni får praktiska råd och konkreta verktyg
för att kunna hantera olika situationer som kan uppstå.

Målgrupp:
Temadagen vänder sig till er som arbetar inom skola, vård och omsorg och som i ert arbete möter unga vuxna mellan 16 och 30 år.
Välkomna är även personer med egna erfarenheter av NPF-diagnos samt anhöriga.

Datum, tid och plats:
Onsdagen den 14 september 2016 klockan 09.30-16.00. Start 09.00 med kaffe och smörgås. Adress är Scandic Star, Aniaraplatsen 8, 191 21 Sollentuna.

Se mer utförlig information, föreläsare mm, i länken nedan

14/9 Temadag Unga vuxna med ADHD och autismspektrumtillstånd