Är du förälder till ett barn med ADHD och bor i Sollentuna?

posted in: I Sollentuna | 0

Vill du delta i en föräldragrupp under våren i Sollentuna kommun?
I gruppen träffar du andra föräldrar, samtalar om olika teman och
utbyter erfarenheter. Det finns också utrymme att bjuda in
föreläsare utifrån gruppens behov och önskemål.

Välkommen önskar Attention Sollentuna
och Sollentuna Anhörigstöd!

Föräldragrupp_ADHD