Har ditt barn fått en AST-eller ADHD-diagnos?

posted in: I Sollentuna | 0

Välkommen på en föreläsning med barnpsykiater
MaiBritt Giacobini!(för boende i Sollentuna kommun)

Tid och plats: torsdagen den 15 september kl. 18.00 på
Frivilligcentralen, Turebergs allé 16.

Här kan du få svar på frågor som….

– Hur fastställs en diagnos som AST eller ADHD?
– Vilka är diagnoskriterierna enligt den nya diagnosmanualen DSM-5?
– Vad innebär ett autismspektrumtillstånd och vad är en
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?
– Hur får man till en omprövning av en AST-/ADHD-diagnos (i vuxen ålder)?
– Vilka för- och nackdelar finns med medicinering?

Anmälan senast onsdag den 14 september till Anhörigkonsulent Helena Bjerkelius
tfn: 08-579 215 31 helena.bjerkelius@sollentuna.se. Föreläsningen är kostnadsfri.

Inbjudan finns nedan

AST & ADHD-föreläsning