Parkour i Upplands Väsby

Nu har Parkour dragit igång på Parkourbanan vid Coop, Upplands Väsby Centrum. Passen är för dig som är 10 till 15 år med NPF dvs ADHD/ADD, AST (Autism), Tourettes och OCD. Vi träffas varje tisdag kl.16.45 – 17.45 fram t.o.m … Read More

Föreläsning om skolan den 12 april

Välkommen till en temakväll om skolan! Dag och tid: tisdagen den 12 april kl. 18.30 Plats: på Hyllan, Jakobsbergs bibliotek Program: 18.30 Karin Forsberg, projektledare Attentions skolprojekt ”I morgon ska jag vara normal”. Om Min skola-projektets arbete för en bättre … Read More

Cafékväll den 8 mars

Med Internationella kvinnodagen som avstamp diskuterar vi skillnader och likheter i diagnoser, bemötande och förutsättningar mellan flickor/kvinnor och pojkar/män. Tror man fortfarande att flickor inte kan ha ADHD och pojkar inte ADD? Hur påverkas vårt sätt att tolka och förstå … Read More

Platser kvar i ADHD-grupp

posted in: I Sollentuna | 0

Det finns platser kvar i gruppen för föräldrar till barn med ADHD i Sollentuna I gruppen träffar du andra föräldrar, samtalar om olika teman och utbyter erfarenheter. Det finns också utrymme att bjuda in föreläsare utifrån gruppens behov och önskemål. … Read More

Tre öppna föreläsningar för boende i Sollentuna kommun

posted in: I Sollentuna | 0

Anhörigstödet i Sollentuna Kommun erbjuder tre öppna föreläsningar till sina kommuninvånare: om kost vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, om mobilen som hjälpmedel och lågaffektivt bemötande av känslostarka barn. Välkomna! Kostföreläsning .Mobilen som hjälpmedel Att hantera känslostarka barn

1 2 3 4 5 6 10